Erfaringer med å undervise metode gjennom Metoderommet" og "Flipped Classroom"

Professor Geir Lorem ved Institutt for psykologi innledet helsefaglig pedagogisk seminar 22.08 med å presentere Metoderommet; en åpen digital læringsressurs om metode, og hans erfaringer med å bruke ressursen i metodeundervisningen.

Studenter lærer metode gjennom feltarbeid

Geir fortalte med stor entusiasme hvordan studenter fra psykologi og luftfartsfag samarbeidet i tre dager i flysimulator, og samlet masse data. Datainnsamlingen ble lagret i Teams (Office 365) der studentene fulgte opp med dataanalyse og bearbeiding av resultater. Studentene lærte å benytte ulike metoder: deltakende observasjon i flysimulator, individuelle intervju, visuelle metoder, walking interview i og utenfor simulator og fokusgruppeintervju. Ved å prøve ulike arbeidsformer på nettet, i praksis  og i klasserommet - ble det artig å lære metode!


Ped seminar Foto: Rigmor Furu

Ønsker du å se nærmere på Metoderommet?

1. Logg  inn i Canvas

2. Gå til Canvas Commons i venstre hovednavigasjon og søk etter "Metoderommet"

3. Last ned til din sandkasse eller ditt emne.Ansvarlig for siden: Rigmor Furu
Sist oppdatert: 22.08.2019 15:51