Erfaringer fra prosjektet Inter-Dig. Er Canvas egnet for å lære tverrprofesjonelt samarbeid?

Dette var tittel på helsefaglig pedagogisk seminar 23.mai. Inter-Dig er en digital læringsressurs for å lære tverrprosjonelt samarbeid som ble utviklet i et samarbeid mellom ulike studieprogram, lærere og studenter ved Helsefak. 55 studenter har testet ut læringsressursen. Hvilke erfaringer har studentene? Rigmor Furu ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling demonstrerte læringsressursen i Canvas og presenterte noen av resultatene fra gjennomføringen.

Læringsutbytte og målgruppe

Oppnådd læringsutbytte var å lære samarbeidsferdigheter som å kommunisere, samhandle og samarbeide. Læringsressursen er et tilbud i tillegg til å lære tverrprofesjonelt samarbeid i praksis.

Utvikling

Den digitale læringsressursen ble utviklet med utgangsunkt i casebasert læring og historien om Emma som var så uheldig å ramle på isen og brekke foten. Videocase om Emma var utgangspunktet for læring i tillegg til video om de ulike helseprofesjonene og deres roller og ansvar. Det ble laget flere oppgaver tilknyttet videoene med individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

Gjennomføring

Studentene ble delt inn i ni ulike tverrprofesjonelle grupper med 6-7 personer i hver gruppe. De fikk hvert sitt grupperom i Canvas og tilgang til ulike verktøy for samarbeid; diskusjonsforum, chat og samskriving via Office 365. Informasjon og litteratur lå tilgjengelig i Canvas. Studentene fikk tilbud om veiledning ved behov. De fikk ei uke til å gjennomføre læringsressursen med estimert tidsbruk på ca 15 timer. De hadde 7 oppgaver å gjennomføre, og to av disse var skriftlige innleveringer i Canvas (en individuell og en gruppeinnlevering). De skulle selv finne ut av hvordan de ville løse samarbeidet i de  tverrprofesjonelle gruppene.

Resultater

Studenten leverte et refleksjonsnotat og besvarte et evalueringsskjema. Noen av resultatene presenteres her. Ti ulike profesjoner deltok i testinga. De fleste studentene studerte på andre og tredje året, men det var også med studenter fra 1., 4. og 5. studieår.

Evaluering av faglig innhold

 • De fleste opplevde å ha oppnådd moderat til høyt læringsutbytte
 • Har blitt mer bevisst på yrkesidentitet og mer nysgjerrig på de andre profesjonene
 • Har lært mye om de andre profesjonene
 • Lært hvor viktig det er å være tydelig på egen rolle
 • Fått øynene opp på verdien av å arbeide tverrpofesjonelt
 • Svært lærerikt å arbeide med case

Evaluering av teknologi og pedagogiske verktøy

 • Noen sier at Canvas fungerte bra til samarbeid uten å møtes fysisk
 • Noen få mener at det er best å møtes fysisk
 • Noen sier at Canvas virkere rotete og uoversiktlig
 • Fint med fleksibilitet, men utfordrende med samarbeidsoppgaver når studentene studerer til ulike tider
 • Fullt mulig å lære disse ferdighetene via diskusjonsforum og samskriving
 • Flere savner chat i grupperommet

Evaluering av organisering

 • Mange sier at læringsressursen bør være obligatorisk
 • Tidsfrister. Bør være tidsfrister for når de ulike oppgavene bør være ferdig
 • Lage flere oppgaver i casen som lager flyt i forløpet
 • Videocase er lærerikt! Lage flere videocaser med flere problemstillinger og samarbeidsmuligheter
 • Anpasse oppgaver til riktig kompetansenivå
 • Tverrprofesjonelle grupper: Lage gruppekontrakt, velge leder, fordele ansvar og oppgaver selv
 • De fleste ville anbefale denne digitale læringsressursen til andre!

Dette var bare noen av resultatene. Ønsker du å vite mer, ta kontakt med rigmor.furu@uit.noAnsvarlig for siden:
Sist oppdatert: 28.05.2019 13:10