John-Bjarne takkes av fra europeisk organisasjon

De siste fem årene har senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen, hatt verv i EHA: The European Hematology Association. Nå takkes han av etter en årrekke med viktig arbeid.

Av Dana Meknas, journalist ved TREC

Den europeiske organisasjonen for blodsykdommer (EHA) er en organisasjon som hvert år arrangerer en stor internasjonal kongress, EHA-kongressen. På kongressen gis forskere mulighet til å presentere og diskutere den nyeste forskningen innenfor feltet blodsykdommer. EHA har flere organer, blant annet et vitenskapelig rådgivningsorgan (scientific advisory board) og en programkomité for kongressen. John-Bjarne har hatt verv i begge: Først to år i rådgivningsorganet og så tre år i programkomiteen. Der har han hatt ansvar for programmet for venøs blodpropp på kongressen.

– Jeg har hatt ansvar for to hovedoppgaver: Å sette programmet, det vil si invitere foredragsholdere og sette opp de større foredragene, og å vurdere abstrakter som er sendt inn på mitt fagområde og prioritere dem for å sette sammen muntlige sesjoner og postersesjoner, forklarer John-Bjarne.

Det er et bredt spekter av blodsykdommer som er representert på kongressen, og venøs blodpropp er selvsagt en av sykdommene som er på dagsorden.

– Jeg har hatt stor innflytelse på hvordan det faglige programmet har sett ut mens jeg har innehatt det vervet. EHA-kongressen er en kongress som er orientert mot spesialister i blodsykdommer og har deltakere fra hele Europa, og også noen fra andre deler av verden.

Ifølge senterlederen er en viktig del av deltakelse på slike møter å oppdatere seg på hva som foregår innenfor feltet, og han har hatt fokus på å lage et nyttig program, både fra et forskningsperspektiv og fra et klinisk perspektiv. Siden han ble forespurt om å sitte i styret, har han vært den eneste nordmannen med verv der.

– Det har vært et ærefullt oppdrag å få være med på å forme kongressen og sette fokus på hvor kunnskapsfronten er nå. Det har jo også gitt en avkastning for TREC da andre legger merke til mitt navn og hvor jeg kommer fra. Det er en av mange grunner til at det er viktig for en forskningsgruppe å ta del i internasjonalt arbeid, sier John-Bjarne.

Nå har han takket for seg i styret etter fem års innsats.

– Det er ikke mangel på arbeidsoppgaver, så det blir nok ikke kjedelig fremover, selv om et kapittel er lukket for denne gang, avslutter han.Ansvarlig for siden: Dana Meknas
Sist oppdatert: 07.07.2019 00:04