John-Bjarne på Kairo-kongress

Denne høsten har TREC vært representert på flere kongresser og møter. En av kongressene vi har deltatt på, er den tredje EHA-HOPE-kongressen som ble avholdt i Kairo i slutten av september. 

Senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen, på konferanse i Kairo høsten 2018. Foto: Privat

Av Dana Meknas, journalist ved TREC

Her var senterleder og professor JohnBjarne Hansen invitert som foredragsholder, og han holdt en presentasjon med tittel “Future challenges in prevention and treatment of venous thrombosis”.

EHA-HOPE er en kongress hvor høydepunkter fra en tidligere kongress, EHA-kongressen (European Haematology Association), som ble avholdt i Stockholm denne sommeren, ble presentert. Deltakerne på kongressen inkluderte både forskere og hematologer, altså leger i blodsykdommer, fra mer enn 10 ulike land i Midtøsten-regionen. Det ble også presentert hematologisk forskning fra selve regionen. Kongressen samlet mer enn 500 deltakere fra 18 nasjoner.

På Kairo-konferansen holdt John-Bjarne en presentasjon med tittel "Future challenges in prevention and treatment of venous thrombosis”. Foto: PrivatAnsvarlig for siden: Dana Meknas
opprettet: 12.11.2018 11:00