Nå er Nadia doktor!

Vi ønsker henne lykke til videre!

Førsteopponent professor Pierre Morange fra Laboratoire d'Hématologie CHU Timone, Marseille, Frankrike, andreopponent overlege i hematologi, Paolo Bucciarelli, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Milan, Italia , doktor Nadia Arshad, disputasleder førsteamanuensis Paolo Zanaboni, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, hovedveileder førsteamaneuensis Sigrid Brækkan og biveileder Sigrid Brækkan. Foto: Dana Meknas
Av Dana Meknas, journalist ved TREC

I dag forsvarte Nadia Arshad sin avhandling foran familie, venner og kollegaer. Hun leverte strålende og kan nå stolt kalle seg doktor. Vi gratulerer og ønsker henne lykke til videre!Ansvarlig for siden:
opprettet: 30.08.2018 00:46