Disputerer etter tre år som stipendiat

Den fjerde og siste disputasen før sommeren er det Gro Grimnes som har! Gro er lege på infeksjonsavdelingen på UNN og har i løpet av bare tre år klart å gjøre et forskningsarbeid verdig en doktorgrad. På mandag skal hun presentere og forsvare det hun har funnet ut av.

Stipendiat Gro Grimnes med en posterpresentasjon på konferanse i Berlin sommeren 2017. Foto: Privat

Av Dana Meknas, journalist ved TREC

Dato for disputasen: 18. juni 2018

Prøveforelesning foregår kl 10.15 på Tabletten Auditorium på farmasibygget. Tema: VTE treatment in the era of personalized medicine.

Presentasjon og forsvar av avhandlingen foregår kl. 12.15-15.00 i samme lokale.

Navn på avhandlingen: Infection, inflammation, and risk of venous thromboembolism

Etter litt reising og mer eller mindre målrettede studier begynte Gro på medisinstudiet ved universitetet i Tromsø i 1996. Etter turnustjeneste i Finnmark, i Hammerfest og i Hasvik, fikk hun seg jobb på medisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Der jobber hun nå som overlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon.

Du er snart i mål! Hvordan føles det å skulle bli ferdig med doktorgraden?
- Det kan jeg si mer om på ettermiddagen den 18.! For du har rett i at jeg ikke er i mål enda. Akkurat nå har jeg mest en uvirkelighetsfølelse.

Hvor lenge har du jobbet med dette?
- Jeg begynte i april 2015 og leverte avhandlinga i april 2018. Underveis har jeg også jobbet litt på sykehuset og hatt noe undervisning. Så egentlig har det gått overraskende fort!

Gro er født i Trondheim, oppvokst i Åfjord kommune på Fosen-halvøya og har bodd i Tromsø lenger enn hun har bodd i Trøndelag.

Hvor mye arbeid har det egentlig vært?
- Det er klart at det er mye arbeid, men det har absolutt vært overkommelig. Det er mye hjelp i å være del av en stor og velfungerende gruppe, det er alltid noen å diskutere med og få tips fra hvis man står fast. Jeg hadde ikke vært ferdig nå uten den støtten!

Hvordan synes du det har vært å ta doktorgrad?
- I starten syntes jeg det var tungt, det tar lang tid fra oppstart til man begynner å se resultater, og jeg er nok en noe utålmodig sjel.. De to siste årene har gått fort! Jeg har trivdes, og det har vært veldig lærerikt.

Hvordan har det vært å jobbe på TREC?
- Som sagt, det er veldig mye nytte rent faglig å jobbe i en gruppe. I tillegg er TREC full av hyggelige, sosiale og morsomme mennesker, så det er bonus!

Hva har vært det aller beste? 
- Nok kaffe! En nødvendighet.

Hva har vært din drivkraft til å gjøre dette?

Gro på tur på Sommarøy sammen med kollega Line Holtet Evensen. Foto: Privat


- Lyst til å lære mer!

Hvordan ble du rekruttert til TREC?
- Det tror jeg egentlig var en lengre prosess som involverte både John-Bjarne, TREC-sjefen, og sjefen på infeksjon, Vegard Skogen. Spørsmålet er om jeg egentlig var med selv...

Hva er planen videre?
- Bli ferdig med disputasen - kose meg på fest - ha én dag fri og så er det rett på jobb på infeksjonsseksjonen…Ansvarlig for siden: Dana Meknas
Sist oppdatert: 14.06.2018 21:23