Trygves fjerde og siste artikkel publisert

Stipendiat Trygve Sølberg Ellingsen jobber i disse dager med å ferdigstille doktorgradarbeidet og fikk nettopp den gledelige nyheten om at hans fjerde og siste artikkel nå er publisert i tidsskriftet Blood Advances.

Figur fra artikkelen som viser odds ratio for venøs blodpropp (VTE) basert på ulike verdier av hormonet hepcidin i plasma.
Av Dana Meknas, journalist ved TREC

Det er siste innspurt for Trygve før han mandag 11. juni skal presentere og forsvare sin avhandling på den store disputasdagen. Han har utarbeidet fire artikler i sitt arbeid og fikk nettopp publisert den fjerde og siste artikkelen.

Forskning fra TREC har tidligere vist en sammenheng mellom økt variasjon i størrelse på de røde blodcellene (RDW) og risiko for venøs blodpropp (VTE). De bakenforliggende årsakene til denne sammenhengen er foreløpig ukjente. Jern er blant de viktigste byggesteinene i produksjonen av røde blodceller, og jernmetabolismen er nøye regulert. Hormonet hepcidin er selve sjefsregulatoren av jernmetabolismen, og selv små avvik fra normalen vil gi utslag på hepcidinnivået i blodet. Hepcidin er dermed en god markør på kroppens jernstatus. For lite jern medfører dårlige forhold for produksjon av røde blodceller og vil medføre økt variasjon i størrelse av de røde blodcellene (økt RDW). Derfor ønsket vi å undersøke om underliggende jernmangel kunne forklare sammenhengen mellom økt RDW og risiko for VTE. Vi målte hepcidinnivået til nesten 400 blodpropp-pasienter og 800 kontroller og fant at økt hepcidin (som er et uttrykk for mye jern i kroppen) økte risikoen for VTE. Med andre ord det stikk motsatte av den opprinnelige hypotesen.

- Hvorvidt jernmangel faktisk øker risikoen for VTE gjenstår å utforske, men vi kan konkludere med at jernmangel ikke kan forklare sammenhengen mellom RDW og VTE, forteller Trygve.

Du kan lese artikkelen i sin helhet her: Plasma hepcidin is associated with future risk of venous thromboembolism.

Vi har også laget et intervju med Tryge der han forteller om veien til doktorgraden som forskjerlinjestudent og stipendiat i TREC: Trygve skal i ilden: – Deilig å disputereAnsvarlig for siden: Dana Meknas
opprettet: 06.06.2018 10:11