Nå er Jostein doktor!

Endelig er den store dagen her!

Fra venstre: Leder av bedømmelseskomiteen, forsker Ekaterina Sharashova ved UiT, førsteopponent professor Klas Gunnar Engström, Department of Clinical Science in Malmö, Lund University, Malmö, Sweden, andreopponent professor Ottar Nygård, Universitetet i Bergen, doktor Jostein Lappegård, disputasleder professor Trond Flægstad, hovedveileder professor John-Bjarne Hansen og biveileder førsteamanuensis Sigrid Brækkan. Foto: Dana Meknas
Av Dana Meknas, journalist ved TREC

I dag forsvarte Jostein Lappegård sin avhandling foran familie, venner og kollegaer. Han gjorde en utmerket figur og kan nå stolt kalle seg doktor. Vi gratulerer og ønsker han lykke til videre!Ansvarlig for siden: Dana Meknas
opprettet: 28.05.2018 16:06