Ludvig og Birgit med strålende forskerlinjeeksamener!

Forskerlinjestudentene Ludvig Balteskard Rinde og Birgit Småbrekke besto i dag sine forskerlinjeeksamener med glans – en stor dag som vi selvsagt markerer med kaffe og kaker sammen med familie, venner og kollegaer av de dyktige kandidatene!

Ludvig og Birgit var begge lettet og fornøyde etter forskerlinjeeksamen. Foto: Dana Meknas
Medisinstudenter som går forskerlinja må etter første semester på sjetteåret gjennomføre en eksamen der de legger frem deler av sitt arbeid for en opponent, som så skal spørre dem ut. Det er som en “mini-disputas” der kandidaten etter å ha presentert, får kritiske spørsmål fra en som er ekspert på området. Våre to forskerlinjestudenter på sjetteåret, Ludvig Balteskard Rinde og Birgit Småbrekke, gjennomførte i dag hver sin eksamen med glans.

– Det er veldig deilig å være ferdig. Jeg er fornøyd 

med dagen og vil gjerne takke opponenten, Harald Arnesen, for gode spørsmål og en god diskusjon. Nå kan jeg endelig fokusere på julegaveshopping, sier en glad Ludvig, som var først i ilden av de to i dag. Han presenterte i dag en av sine artikler med tittelen “Ischemic Stroke and Risk of Venous Tromboembolism in the General Population: The Tromsø Study”.

Også Birgit var svært fornøyd da hun var ferdig med sin eksamen. Studien og artikkelen hun presenterte hadde tittelen “Repeated Measurements of Carotid Atherosclerosis and Future Risk of Venous Thromboembolism: The Tromsø Study”.

– Det gikk bra! Jeg har øvd mye og var ikke alt for stresset, så jeg er fornøyd. Jeg også synes opponenten (Harald Arnesen) gjorde en god jobb og skapte rom for en god diskusjon. Nå kan jeg ta ordentlig juleferie med god samvittighet, sier Birgit.

Hovedveileder for både Ludvig og Birgit er senterleder ved TREC, professor John-Bjarne Hansen, og biveileder er nestleder ved senteret, førsteamanuensis Sigrid Brækkan. De er begge svært stolte av kandidatene.

– De hadde stålkontroll i dag og svarte godt på spørsmålene de fikk. Både Ludvig og Birgit har virkelig kommet langt, og de har jobbet godt hele tiden mens de har gått forskerlinja. Vi er svært stolte av dem, sier Sigrid og John-Bjarne.

Det hele ble markert med kaffe og kake på kontoret etter to vellykkede forskerlinjeeksamener. Foto: Dana MeknasAnsvarlig for siden:
opprettet: 05.01.2018 16:22