Sigrid Brækkan (36) hedret med pris fra universitetet

Før sommeren ble førsteamanuensis Sigrid Kufaas Brækkan (36) hedret med en gjev pris for sitt forskningsarbeid. Hun ble tildelt prisen for ynge forskere av det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), og i juryens begrunnelse trekkes blant annet hennes 74 publikasjoner og 22 PhD-studenter.

Sigrid Brækkan ble tildelt den gjeve prisen på UiTs sommerfest. Foto: Dana Meknas
På den årlige sommerfesten universitetet avholder like før ferien setter inn, deler det helsevitenskapelige fakultet ut priser til ansatte som har utmerket seg spesielt. Der fikk vår førsteamanuensis Sigrid Kufaas Brækkan tildelt prisen for yngre forsker 2017.

– Utrolig stas! Dette har jeg selvsagt ikke klart helt alene. Jeg må få rette en stoooor takk til verdens beste mentor, John-Bjarne Hansen, til alle superflotte kolleger i forskningsgruppa K.G. Jebsen TREC, og til UiT, UNN og Helse Nord som bidro til at jeg fikk sjansen til å fortsette med forskningen etter doktorgraden, sa Sigrid like etter at hun fikk vite at hun hadde vunnet prisen.

– En viktig anerkjennelse

Sigrid tok sin doktorgrad i 2010 der hun så på sammenhengen mellom kardiovaskulære risikofaktorer og risikoen for å få venøs blodpropp. Til tross for sin unge alder har hun allerede mye forskning og mange erfaringer fra miljøet bak seg. Hun har blant annet vært medforfatter på 74 vitenskapelige artikler som har blitt publisert i anerkjente tidsskrifter. I tillegg har hun vært biveileder for åtte PhD-kandidater, og har nå to PhD-kandidater som hun er hovedveileder for, samtidig som hun er biveileder for 13 stipendiater. I 2016 fikk hun prisen “Young Investigator Award” på den internasjonale konferansen ISTH, som arrangeres i regi av International Society of Thrombosis and Haemostasis.

– Det er en viktig anerkjennelse fra helsefakultetet om at hun er en ung forsker på høyt internasjonalt nivå. Hun er således en inspirasjonskilde og forbilde for andre unge kvinner som strever med å kombinere familieliv og karriere, sier leder av TREC, professor John-Bjarne Hansen.

Skal stimulere og inspirere

Prisen var, i tillegg til blomster og en spesiallaget pokal i glass, et stipend på 30.000 kroner.
Ifølge det helsevitenskapelige fakultet er formålet med disse prisene å stimulere til økt innsats og inspirere prisvinnerne og deres fagmiljø. I tillegg til prisen til yngre forskere ble det delt ut fire andre priser: Formidlingsprisen, forskningsprisen, undervisningsprisen og utdanningsprisen.

– Sigrid har i vært i TREC i hele sin akademiske karriere. At hun har lyktes, er også en anerkjennelse av at rammebetingelsene og arbeidsmiljøet i TREC er godt og gir muligheter hvis man har talent, indre motivasjon og stor arbeidskapasitet. Sigrid er nå en selvstendig forsker på høyt internasjonalt nivå som vil være med å videreutvikle TREC i årene som kommer, sier John-Bjarne.

Sigrid beskrives som en inspirasjonskilde og et forbilde av senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen. Foto: Dana Meknas

Her er juryens begrunnelse for prisen Sigrid fikk hentet fra universitetets nettsider:

Pris til yngre forskere: Sigrid Kufaas Brækkan fra Institutt for klinisk medisin

Til tross for sin unge alder har Brækkan rukket å bli en anerkjent forsker. Hun har utmerket seg med en imponerende vitenskapelig produksjon og forskningskarriere. Brækkan er medforfatter på 71 vitenskapelige publikasjoner i høyt rangerte tidsskrift og har vært biveileder for fem uteksaminerte PhD-kandidater. Hun er nå hovedveileder for to PhD-kandidater og biveileder for 15. Til tross for sin korte karriere, er hunt en svært anerkjent forsker innen klinisk epidemiologi med fokus på venøs trombose (blodpropp). Hun har hatt en sentral rolle i oppbyggingen og videreutviklingen av KG Jebsen- senter for tromboseforskning (TREC). Komiteen vektlegger at hun startet sin forskerkarriere tidlig og har vært en sentral bidragsyter i sitt forskningsmiljø i mange år.

OBS: Tallene er fra før sommeren – oppdaterte tall står lenger opp i saken.

Vi er veldig stolte og gratulerer Sigrid med en velfortjent pris for fremragende arbeid!

Les hele saken fra helsefakultetets nettsider her.Ansvarlig for siden:
opprettet: 05.01.2018 15:11