I morgen disputerer Olga!

I morgen disputerer vår stipendiat Olga Vikhammer Gran! Hun skal forsvare avhandlingen “Venous thromboembolism and cancer”.

Olga har sett på risikoen for å få blodpropp hos pasienter som har kreft og sammenlignet med kreftfrie pasienters risiko for propp. Hun har også undersøkt sammenhengen mellom nivåer av D-dimer ved blodpropp og påfølgende risiko for utvikling av kreft.

I morgen er den store dagen. Olga har forsket på venøs blodpropp og kreft. Foto: Privat

Dato for disputasen: 27. juni 2017

Prøveforelesning foregår kl. 10.15-11.00, Aud. 7, MH-bygget, UiT.

Presentasjon og forsvar av avhandlingen foregår i samme lokale, kl. 12.15-15.00.

Navn på avhandlingen: Venous thromboembolism and cancer

Veiledere har vært John-Bjarne Hansen og Sigrid Brækkan.

Vi ønsker Olga lykke til!

Du kan lese mer om Olgas avhandling her: https://uit.no/tavla/artikkel/523048/disputas_cand_med_olga_vikhammer_gran_venous

Les intervjuet med Olga om veien hit og om planene hennes videre: http://site.uit.no/trec/2017/06/23/tre-disputaser-pa-rappen-na-er-det-olgas-tur/Ansvarlig for siden:
opprettet: 05.01.2018 12:39