Fedme, hjerteinfarkt og venøs trombose – felles risikofaktor, ulike mekanismer?

En ny TREC studie viser at kroppsfasong og metabolske forstyrrelser ved overvekt har ulik betydning i utviklingen av venøs og arteriell trombose

Overvekt og fedme er en felles risikofaktor for venøs og arteriell trombose. Det er velkjent at sentral fedme (stor livvidde) gir størst risiko for hjerteinfarkt. Denne sammenhengen er i stor grad en konsekvens av metabolske forandringer ved overvekt som nedsatt insulinfølsomhet og forhøyet blodtrykk og kolesterol. Vi vet mindre om mekanismene for hvorfor fedme forårsaker venøs trombose. 

Vi ønsket å sammenligne hvordan fedmemål som gjenspeiler ulike kroppsfasonger (kroppsmasseindeks (BMI), livvidde, hoftevidde, liv-hofte ratio og liv-høyde ratio) påvirket risiko for hjerteinfarkt og venøs trombose. Videre ønsket vi å utforske i hvilken grad de metabolske forandringene ved overvekt bidro til risiko. 

Til sammen 6708 deltakere i den andre fasen av den fjerde Tromsøundersøkelsen i 1994/95 ble fulgt til 31. desember 2010. Personer med sentral fedme (stor livvidde) hadde høyest risiko for hjerteinfarkt, mens personer med stor hoftevidde ikke hadde forhøyet risiko.

Til sammenlikning var alle fedmemål, også hoftevidde, assosiert med risiko for venøs trombose. Videre var sammenhengen mellom fedme og hjerteinfarkt, men ikke venøs trombose, i stor grad avhengig av de metabolske forandringene ved overvekt.

Våre funn tyder på at betydningen av kroppsfasong ved fedme, og mekanismene som ligger til grunn, er forskjellige for sammenhengen mellom fedme og arteriell og venøs trombose.

Artikkene er publisert i European Journal of Medicine

Referanse:

Horvei LD, Braekkan SK, Mathiesen EB, Njolstad I, Wilsgaard T, Hansen JB. Obesity measures and risk of venous thromboembolism and myocardial infarction. Eur J Epidemiol. 2014Ansvarlig for siden: Helle Jørgensen
opprettet: 03.10.2014 16:23