Blodpropp hos ruteflypiloter

Piloter i rutegående flytrafikk er utsatt for en rekke faktorer som kan påvirke helsen negativt, slik som kosmisk stråling, flybensin og luftforurensning i kabinen. Langdistanse-flygning øker også risikoen for blodpropp.

Forekomsten av Venøs blodpropp (VTE) hos ruteflypiloter har ikke tidligere vært undersøkt i en prospektiv studie. I en nylig publisert undersøkelse fra forskere ved Leiden University Medical Center i Leiden, Nederland, ble 2630 mannlige piloter fulgt i gjennomsnitt 8,3 år og antallet VTE-hendelser i perioden ble registrert.

Forekomsten av VTE ble sammenlignet med forekomsten i den generelle nederlandske populasjonen, og også med en gruppe ansatte i diverse internasjonale selskaper, hvorav mange ansatte ofte fløy langdistanse. I løpet av oppfølgingstiden var det seks VTE hendelser blant pilotene.

Sammenlignet med den øvrige populasjonen, hadde pilotene 20 % lavere risiko for VTE, mens den var 30 % lavere sammenlignet med de ansatte fra store, internasjonale selskaper. Det var ingen assosiasjon mellom flytimer per år eller pilotenes rang og VTE-risiko.

Den reduserte forekomsten av VTE i ruteflypiloter kan muligens skyldes at piloter har bedre generell helse enn befolkningen for øvrig, da det er strenge seleksjonskriterier for å bli pilot, og også tett oppfølging av helsetilstanden for yrkesaktive piloter (en såkalt healthy-worker effekt). Piloter har også bedre sitteplass i flyet enn passasjerene. I tillegg er det mulig et piloter som får VTE får dette kort tid etter oppstart i arbeidsforholdet, og dermed endrer jobb raskt.

 

Artikkelen er publisert i the Journal of Thrombosis and Haemostasis:

 

Referanse: Kuipers S, Venemans-Jellema A, Cannegieter SC, van Haften M, Middeldorp S, Büller HR, Rosendaal FR. The incidence of venous thromboembolism in commercial airline pilots: a cohort study of 2630 pilots. J Thromb Haemost. 2014;12:1260-5

 Ansvarlig for siden:
opprettet: 28.08.2014 12:53