Blodplater og risiko for venøs trombose

Vi har sett på om nivået av blodplater før kreft utvikling er en risikofaktor for framtidig venøs trombose
hos personer som utvikler kreft og hos personer som holder seg kreftfri.

 Venøs trombose (blodpropp) er 6 ganger vanligere hos kreftpasienter enn den generelle befolkning og representerer en hyppig dødsårsak i denne pasientgruppen.

Blodplater er nødvendig for blodets evne til å levre seg og dermed stanse blødninger. Tidligere studier har vist at kreftpasienter ofte har forhøyet nivå av blodplater i blodet, og dette øker deres risiko for venøs trombose. Siden det høye platetallet kan skyldes tidligere kirurgi, infeksjoner eller kreftsykdommen, er det imidlertid uklart om platetallet i seg selv er en risikofaktor for venøs trombose.

Vi har sett på om nivået av blodplater før kreft utvikling er en risikofaktor for framtidig venøs trombose hos personer som utvikler kreft og hos personer som holder seg kreftfri. Vi har undersøkt 26 160 personer som var kreftfri i forbindelse med deltagelse i den fjerde Tromsøundersøkelsen i 1994-95 og registrert nye tilfeller av venøs trombose og kreft opp til 2009.

Platetallet ble målt i gjennomsnitt 8 år før etablert kreft diagnose. Vi fant at personer som utviklet kreft med platetall i øvre normalområde (≥295 x 109/L) hadde dobbelt så høy risiko for å få venøs trombose som de med lavt platetall.

Hos de kreftfri var det ingen sammenheng mellom platetall og risiko for venøs trombose. Våre funn tyder på at platetallet har betydning for sykdomsutviklingen av venøs trombose hos kreftpasienter.

Artikkelen er publisert i PLOS one:

Referanse: Jensvoll H, Blix K, Braekkan SK, Hansen JB. Platelet count measured prior to cancer development is a risk factor for future symptomatic venous thromboembolism: the Tromso Study. PloS one. 2014; 9: e92011.Ansvarlig for siden: Helle Jørgensen
opprettet: 18.06.2014 08:22