Er fiskeinntak gunstig for å forhindre blodpropp?

Spiser du fisk ofte, reduserer du risikoen for å dø av hjerteinfarkt. Men hva med blodpropp? I en nylig publisert studie fant vi at høyt inntak av fisk ga en liten reduksjon i risikoen for venøs trombose, mens samtidig inntak av fiskeoljetilskudd (tran, omega 3, etc.) reduserte risikoen ytterligere.

Studien baserte seg på 23 600 deltakere fra Tromsøundersøkelsen som ble fulgt opp i 16 år. Deltakerne rapporterte hvor mange ganger i uken de spiste henholdsvis fet og mager fisk.

Høyt fiskeinntak var assosiert med lett redusert risiko for venøs trombose. Personer som spiste fisk 3 ganger i uka eller mer hadde 22% lavere risiko for venøs trombose sammenlignet med de som spiste fisk 1-2 ganger i uka. Personer som i tillegg til et høyt fiskeinntak også tok tilskudd av fiskeolje hadde imidlertid 50% lavere risiko enn med de som spiste lite fisk og ikke tok tilskudd.

Et høyt inntak av fet fisk (laks, makrell, kveite, etc.) var tilsynelatende sterkere assosiert med reduksjon i risiko (20%), men magre fiskesorter (torsk, sei, etc.) ga også en liten reduksjon (11%). Mekanismene for denne sammenhengen mellom fiskeinntak og risiko for venøs trombose er ikke kjent, men langkjedede flerumettede fettsyrer (n-3 PUFA) fra fisk har vist seg å kunne påvirke blodplateaktivitet, interaksjonen mellom blodplater og karvegg, samt konsentrasjonen av koagulasjonsfaktorer.

Det er også mulig at fiskespisere som samtidig tar tilskudd av fiskeolje er mer helsebevisste enn de som ikke spiser fisk eller tar tilskudd.

Funnene våre kunne imidlertid ikke forklares av forskjeller i kroppsmasseindeks, fysisk aktivitet, utdanningsnivå, totalt kaloriinntak eller inntak av kaffe og alkohol mellom de som spiste mye og lite fisk eller tok tilskudd av fiskeolje.

 

Studien ble publisert i The Journal of Nutrition

 

Referanse: Hansen-Krone IJ, Enga KF, Sudduth-Klinger JM, Mathiesen EB, Njolstad I, Wilsgaard T, et al. High Fish plus Fish Oil Intake Is Associated with Slightly Reduced Risk of Venous Thromboembolism: The Tromso Study. The Journal of Nutrition. 2014;144(6):861-7.Ansvarlig for siden: Helle Jørgensen
opprettet: 18.06.2014 08:02