Bidrar fedme til blodpropp hos personer med høyt blodsukker?

Den økende forekomsten av hyperglykemi (høyt blodsukker) og diabetes i befolkningen utgjør en betydelig folkehelseutfordring.

Våre funn tyder på at høyt blodsukker og diabetes ikke spiller en viktig rolle i sykdomsutviklingen ved venøs trombose, men at fedme er en vesentlig bidragsyter til venøs trombose hos personer med høyt blodsukker.

Det er velkjent at diabetespasienter har økt risiko for kardiovaskulære sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. Fordi tidligere studier på hyperglykemi og venøs trombose hadde vist sprikende resultat, og var av noe varierende kvalitet, ønsket vi å undersøke om hyperglykemi, målt ved glykosylert hemoglobin (HbA1c), var en risikofaktor for venøs trombose i den generelle befolkningen.

Vi undersøkte 16 156 personer bosatt i Tromsø kommune som hadde deltatt i Tromsøundersøkelsen. Vi fant ingen klar sammenheng mellom hyperglykemi og venøs trombose. Personer med høy HbA1c (≥6.5%) hadde 67% høyere risiko for å få venøs trombose, men dette risikoestimatet ble kraftig svekket dersom man tok faktorer som kroppsmasseindeks, røyking, fysisk aktivitet og tidligere kardiovaskulær sykdom med i betraktningen.

Fedme var den viktigste faktoren for sammenhengen mellom hyperglykemi og venøs trombose. Videre fant vi en tendens til økt risiko for provosert venøs trombose, noe som antakelig skyldtes andre predisponerende faktorer som for eksempel sykehusinnleggelse eller andre sykdommer.

Artikkelen er publisert i Journal of Thrombosis and Haemostasis

Referanse: Lerstad G, Brodin EE, Enga KF, Jorde R, Schirmer H, Njolstad I, et al. Hyperglycemia, assessed according to HbA1c , and future risk of venous thromboembolism: the Tromso study. J Thromb Haemost. 2014;12(3):313-9.Ansvarlig for siden: Helle Jørgensen
Sist oppdatert: 18.06.2014 08:41