Kapittelpostere fra bokserien Inkluderende skolemiljø

Kapittelforfatterne tilhørende forskergruppa har fått i oppdrag å lage postere for sine kapitler. Disse skal presenteres under forskningsdagene og i lansering.

Tolv postere er produsert, noe som vitner om en imponerende skriveinnsats fra forskergruppas medlemmer. Posterne er trykket i A2 og skal henges opp ulike steder på campus. I tillegg skal vi ha dem med til UiO under et lanseringsarrangement i november. 

Det er absolutt verdt å rusle litt rundt på campus for å få et glimt av forskning presentert i posterformat. I tillegg anbefales de ulike bøkene i serien.Ansvarlig for siden:
opprettet: 09.09.2020 08:50