Skrivetreff med spennende diskusjoner

Forskergruppen gjennomførte skrivetreff hvor to tema var oppe til diskusjon. Det ene var co-teaching, det andre var vold.

Et artikkelutkast på tema co-teaching ble lagt fram og diskutert. Utkastet ga grunnlag for interessante innspill på hvordan tema kan forstås, hvordan modeller kan utvides og hva som egentlig skjer i klasserommet når to lærere skal arbeide sammen.

En idè til en artikkel om vold ble diskutert. Vi fikk en frisk meningsutveksling om hvordan begrepet kan forstås og hvorvidt en nøytral definisjon gjør det mulig å forstå begrepet på tvers av kulturer. 

Dette skrivetreffet demonstrerer hvor mange spennende tema som inngår i spørsmålet om inkludering og tilpasset opplæring.Ansvarlig for siden:
opprettet: 28.02.2020 15:33