Fagdag om psykisk helse

Forskergruppen Inkludering og tilpasset opplæring arrangerte 25. november en fagdag om psykisk helse. Jon-Håkon Schultz var invitert som hovedforeleser. I tillegg var det innlegg fra flere av forfatterne av boka Psykososialt miljø, som inngår i serien Inkluderende skolemiljø. Altaskolene, PPT og andre samarbeidsparter var invitert og det var stor interesse for arrangementet. Ansvarlig for siden:
opprettet: 17.02.2020 10:16