Bokserien Inkluderende skolemiljø er lansert med tre utgivelser i 2019

Cappelen Damm Akademisk har tatt initiativ til bokserien Inkluderende skolemiljø. Mirjam Harkestad Olsen er hovedredaktør for serien.

Hver bok består av fem kapitler og tar for seg et sentralt begrep innenfor temaet Inkluderende skolemiljø. Hver bok har en gjesteredaktør i tillegg til Mirjam Olsen som er seriens hovedredaktør. I 2019 ble seriens tre første bøker lansert. 

Læringspotensial, redigert av Mirjam Olsen og Kjell Skogen. Her har Mirjam Olsen et kapittel som introduserer begrepet læringspotensial. Andre bidragsytere er Kjell Skogen (2 kapitler), Sven Nilsen og Ella Idsøe. 

Psykososialt læringsmiljø, redigert av Mirjam Olsen og Jorun Buli-Holmberg. Boken har vært et felles prosjekt for forskergruppen, hvor både Mirjam Olsen, Jorun Buli-Holmberg, Mona Rist og Gudrun Aas har bidratt. Andre bidragsytere er Christian Engebretsen og Unni Vere Midthassel.

Relasjonsledelse, redigert av Mirjam Olsen og Rigmor Mikkelsen. Også denne boken har vært et felles prosjekt for forskergruppen, hvor både Rigmor Mikkelsen, Jorun Buli-Holmberg, Ann Elise Rønbeck og Anne-Mette Bjøru har bidratt. Andre bidragsytere er Linda Holen Moen og Kari Pauline Longva.

For 2020 planlegges utgivelse av titlene Læringsledelse og Tilpasset opplæring. 

Vi gratulerer gruppens medlemmer som har bidratt til serien.Ansvarlig for siden:
opprettet: 17.02.2020 10:08