Responsseminar i forbindelse med boken Teknologi og læringsmiljø

4.-5. april 2018 møttes 12 forfattere og representant fra Universitetsforlaget i København. Tema for dagene var respons på kapitler til boken Teknologi og læringsmiljø.

Bokens arbeid er inne i sin nest siste fase. Forfatterne har fått respons på sine andreutkast og skal nå jobbe fram et sluttprodukt. Boken tegner til å bli svært interessant, hvor det teknologiske tema favner bredt og mange sider ved læringsmiljø blir belyst. Ordskyen (bildet) viser deltakernes hovedevaluering av seminaret.

Fire av forskergruppens medlemmer bidrar i denne antologien: Fredrik Danielsen, Mona Rist, Trond Lekang og Mirjam Olsen. Øvrige forfattere kommer fra andre forskergrupper ved ILP og fra Nord Universitet.Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 06.04.2018 09:57