Katharina Jacobsson har disputert

Gratulerer til Katharina Jacobsson som disputerte 21. april.

Katharina disputerte på avhandlingen med tittel: «Processer och motorer i lokalt skolförbættringsarbete

Fra avhandlingens abstrakt:
"
Denna avhandling riktar intresset mot skolförbättring och de processer som uppstår när en planerad förändring genomförs på skolor med stöd av en forskningsbaserad strategi. Syftet med avhandlingen är att beskriva och förstå hur dessa processer – i arbetet med frirumsstrategin – initieras, fortlöper och avslutas.

Studien visar att det finns relationer mellan planerade och framväxande processer. De framväxande processerna är mest frekventa och har sin grund i deltagarnas egna målformuleringar. De förmår skapa utveckling i skolverksamheterna, något de planerade processerna inte lyckas med. Det planerade förbättringsarbetet tycks bidra genom att vara en inspirationskälla eller i vissa fall en förutsättning för de framväxande initiativ som tas av deltagare från olika delar av organisationen. Studien pekar på att en strategi kan vara igångsättare av förbättringsarbete och utgöra en grund för skolor att utgå från.

Av resultatet framgår att det är viktigt att rektorer och lärare har goda kunskaper om förbättringsarbetets processer för att kunna använda strategin på ett konstruktivt sätt. Genom att ha insikt i vilka mekanismer som påverkar processer kan ett förbättringsarbete ledas medvetet samt tillåtas innehålla både de konflikter och den samstämmighet som kan bidra till att utveckling sker."

Avhandlingen ligger tilgjengelig via denne lenken:
http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/processer-och-motorer-lokalt-skolforbattringsarbete/

 

Forskergruppen gratulerer så hjertelig til Katharina og vi gleder oss til å høre mer fra arbeidet ditt.Ansvarlig for siden:
opprettet: 13.05.2017 07:42