Forskergruppen representert på NERA 2017

NERA 2017 gikk av stabelen i København sist i mars. Tre av forskergruppens medlemmer bidro i den forbindelse med presentasjon av sin forskning.

Anne-Mette Bjøru presenterte en poster kalt "Upper secondary School dropout and the role of shared community". Birgit Simensen hadde et innlegg med tittelen "What motivates first year pupils in vocational studies to learn common core subjects?" Mirjam Harkestad Olsen hadde et innlegg med tittelen "The human waste of the school system". Begge innleggene var godt besøkt.

Konferansen hadde mange interessante bidrag fra ny og fra pågående forskning på utdanning.Ansvarlig for siden:
opprettet: 04.04.2017 20:08