To nye bøker utgitt høsten 2016

I løpet av høsten 2016 var forskergruppen involvert i to bokutgivelser.

Først ut var boken "Relasjoner i pedagogikken - i lys av Baumans teorier", utgitt på Universitetsforlaget. Dette er en antologi hvor de fleste av forskergruppens deltakere deltok med kapitler. Gruppens leder, Mirjam Harkestad Olsen, var redaktør for boken.

Boken bærer seg på to søyler; relasjoner og Baumans teori om det postmoderne samfunnet. Med ett unntak er alle kapitlene basert på analyse av empiri. Dette gjør boken både svært aktuell for alle som er opptatt av relasjoner i pedagogiske sammenhenger, både studenter og praktikere.

Vi hadde en flott prosess med arbeidet. Forfattergruppen hadde tre bokmøter, hvor hver enkelt tekst ble gjennomlest og respondert på. Dette bidro til å styrke kvaliteten på tekstene og ga samtidig den enkelte forfatter innspill å arbeide videre med. Boken er også fagfellevurdert, hvor vi fikk gode innspill fra fagfellen.

Mer om boken og om boklanseringen:

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/relasjoner-i-pedagogikken-uf.html

https://utdanningsforskning.no/artikler/-er-utfordrende-barn-skolens-avfall/

Den neste boken var "Faglig inkludert? Fortellinger fra elever med ulik måloppnåelse", utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Forfattere er Mirjam Harkestad Olsen, Alf Rune Planting Mathisen og Elisabeth Sjøblom. Bokens utgangspunkt er forskningsprosjektet "Faglig inkludering", hvor det er gjort kvalitative intervjuer med tre elever med høy måloppnåelse og tre elever med lav måloppnåelse.

I boken presenteres resultater fra prosjektet, som diskuteres med utgangspunkt i teori. Gruppen fant fire sentrale områder, som også er benyttet i oppbygningen av boken: Læringsmiljø, Vurdering, Motivasjon og Tilpasset opplæring.

https://www.cappelendamm.no/_faglig-inkludert%3F-mirjam-harkestad-olsen-9788202525965

https://utdanningsforskning.no/artikler/skoleflinke-finner-seg-ikke-til-rette-i-skolen/Ansvarlig for siden:
opprettet: 09.02.2017 10:09