Faglig samtale om innovativ forskning

Forskergruppen gjennomførte februar 2017 en faglig samtale om tema innovativ forskning. Dette kom i forlengelse av forrige faglige samtale som tok utgangspunkt i to innovasjonsprosjekter, presentert av kollegaer ved Nord Universitet.

Professor II Jorun Buli-Holmberg innledet om innovativ forskning. Hun engasjerte gruppen og det ble gode diskusjoner rundt hvordan begrepet kan forstås og hvordan det kan operasjonaliseres i vår forskning.

Forskergruppen skal høsten 2017 starte et stort forskningsprosjekt hvor innovativ forskning er et sentralt element. Det var derfor et svært aktuelt tema som var oppe til diskusjon.Ansvarlig for siden:
opprettet: 09.02.2017 09:46