Relasjoner i pedagogikken nærmer seg ferdigstillelse

Boken "Relasjoner i pedagogikken i lys av Baumans teorier" nærmer seg ferdigstillelse. I dag går redaktør Olsen gjennom språkvasken og sender manuset tilbake til forlaget for setting.

Det rykker stadig nærmere utgivelse for boken "Relasjoner i pedagogikken", et prosjekt forskergruppen har arbeidet med det siste halvannet året.

Boken er nå fagfellevurdert og språkvasket. Neste trinn er setting og så er det trykk. Vi gleder oss til den ferdige boken er på plass i hyllene. Den utgis på Universitetsforlaget, senest oktober 2016.Ansvarlig for siden:
opprettet: 30.05.2016 09:06