Bokmøte i Alta

Forfattergruppen som skriver om faglig inkludering hadde møte i Alta i forbindelse med sluttprosessen av manus. I dag sendes manuset til forlaget for fagfellevurdering.

For et par uker siden hadde forfattergruppen møte i Alta. Forfatterne er Elisabeth Sjøblom og Alf Rune Planting Mathisen (bildet), i tillegg til Mirjam Harkestad Olsen. Tema for møtet var å få et helhetlig blikk på kapitlene og fordele arbeidet med innspurten.

I etterkant av møtet har det vært hektisk skrivevirksomhet. I dag foreligger det et ferdig manus som oversendes forlaget.Ansvarlig for siden: Mirjam Harkestad Olsen
opprettet: 30.05.2016 08:56