Seminar om Samfunnet i endring

Zygmunt Baumans teorier sto i fokus da Per Bjørn Foros innledet forskningsgruppas seminar om samfunnet i endring. Han gjennomførte et illustrert drama i tre akter: Samfunnet i endring - fellesskapets skjørhet - ungdom i skvis.

Foros snakket inspirert og inspirerende om samfunnets bevegelse fra modernitet via en flytende modernitet til nå å ha antatt en ny fasthet. Mange av hans poenger førte til refleksjoner og innspill fra deltakerne.

Etter Foros sin innledning var det innlegg fra Anne-Mette Bjøru, Hermina Gunnþórsdóttirs og Alf Rune Planting Mathisen. Alle tre arbeider med artikler som skal inngå i antologien "Relasjoner i pedagogikken", hvor Mirjam Harkestad Olsen er redaktør. Boken vil være tilgjengelig i løpet av 2016.Ansvarlig for siden: Mirjam Harkestad Olsen
opprettet: 04.02.2016 14:38