Faglig samtale med Gunnar Stangvik

Professor Emeritus Gunnar Stangvik innledet en faglig samtale om inkludering i en sosial kontekst.

Torsdag 19. november gjennomførte forskergruppen en av semesterets to faglige samtaler. Vitenskapelig ansatte både i Alta og Tromsø deltok, sistnevnte via skype. Professor Emeritus Gunnar Stangvik innledet med å trekke linjene gjennom den pedagogiske og spesialpedagogiske historien og deretter snakke om de ulike paradigmene som preger debatten om inkludering. Dette ga et godt utgangspunkt for en samtale om inkludering versus segregering. Nøkkelord som identitet, stigma og ulike diskurser ble løftet fram.Ansvarlig for siden:
opprettet: 20.11.2015 06:25