Bokprosjekt om pedagogiske relasjoner i lys av Baumans teorier

Forskergruppen arbeider med et bokprosjekt. Det skal bli en antologi som hviler på to søyler: pedagogiske relasjoner og Zygmunt Baumans teorier om det postmoderne samfunnet.

Hver forfatter har gjennomført en datainnsamling i forbindelse med praksisnære forskningsprosjekter. Relasjoner er på ulike måter fellesfaktoren i alle forskningsprosjektene. Datamaterialet blir analysert basert på Baumans teorier om det postmoderne samfunnet.

I dag fikk vi melding fra Universitetsforlaget om at de ønsker boken i sin portefølje.Ansvarlig for siden:
opprettet: 12.10.2015 20:54