Landsdelssamling for PPT og Statped 2015

29. september - 1. oktober 2015 var det Landsdelssamling for PPT og Statped. Forskergruppen, sammen med masterstudiet i spesialpedagogikk Campus Alta, hadde stand.

Vi presenterte bøker vi har bidratt i. I tillegg hadde vi oppe postere fra prosjektene "Faglig inkludering" og "HELT - Helse, Læring og Trivsel".

Vår stand under Landsdelssamlingen.


Ansvarlig for siden: Mirjam Harkestad Olsen
Sist oppdatert: 30.09.2015 22:02