Marin økonomi i 2030

Denne rapporten av OECD utforsker vekstpotensialet av marin økonomi, kapasiteten for fremtidens sysselsetting, innovasjon og sektørens rolle i å finne løsninger til globale utfordringer. Rapporten fokuserer spesielt på de nye havbaserte industriene som bidrar til trygt energi, bedre miljø og bærekraftig matproduksjon.Ansvarlig for siden:
opprettet: 06.06.2016 09:36