Havet er verdt 181 000 000 000 000

Claire Armstrong er ikke overrasket over summen Australske forskere kom frem til da de beregnet verdien av havene.Ansvarlig for siden:
opprettet: 11.05.2015 16:57