Naturressursenes rikdom

Ola Flaaten diskuterer hvor raskt et oljefelt bør tømmes i sin artikkel Naturressursenes rikdom i Nationen.

Ola Flaaten diskuterer hvor raskt et oljefelt bør tømmes i sin artikkel Naturressursenes rikdom i Nationen.Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 18.02.2015 13:09