Medlemmer

Trine Antonsen

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Steffen Borge

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Melina Duarte

Postdoctor
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Fjørtoft, Kjersti

Professor
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

+4777645915
77648159619

Nilsen, Fredrik

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777623229
91757958

Jonas Jakobsen

Førsteamanuensis
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

+4777649176
+47 46869928

Attila Tanyi

Professor
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Vitikainen, Annamari

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Kerstin Reibold

Stipendiat
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Nyseth, Fredrik

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Stensen, Vegard

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Isaksen, Thea

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Forskningspartnere

Professor Tove Pettersen, IFIKK, UiO

Professor Cathrine Holst, ISS, UiO

KVINNFORSK, UiT v/ Professor og senterleder Ann Therese Lotherington

 

Affilierte medlemmer

Maria Danielsen, Masterstudent, IFF, UiT

Tomasz Jarymowicz, Ph.D., IFF, UiT

Cornelia Kjærnes, Masterstudent, IFF, UiT

Joakim Berg Larsen, Master i filosofi, UiT

Irati Lafragua Salazar, Masterstudent, ISV, UiT

Anja Harbitz, Bachelorstudent, UiT