Bjørnar Julius Olsen

Professor i arkeologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777645597
98061579

Þóra Pétursdóttir

Forsker, arkeologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777644503
+47 92077735

Torgeir Rinke Bangstad

Forsker
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777645291
+47 40090380