Innjord, Aud Kirsten

Førstelektor - Sosialt arbeid
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta

+4778450382
91127769

Kane, Aina Aune

Dosent
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Modulbygg
+4778450317

Olsen, Kjell Ole Kjærland

Professor
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Walter Schönfelder

Professor, leder forskningsgruppe ProVel
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Modulbygg
+4777620828

Stenberg, Oddbjørn

Førsteamanuensis
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Tromsø

Modulbygg
+4778450279
41200155

Munkejord, Mai Camilla

Professor i rurale studier
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Alta


Jo Benjamin Dybvik

Stipendiat
Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058121

Neverdal, Sissel

Universitetslektor
Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058362