Lotherington, Ann Therese

Professor og prodekan forskning
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Campus Tromsø

+4777645715
+47 918 11 551

Laura Castor

Professor engelsk litteraturvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Anne Britt Flemmen

Instituttleder, (professor sosiologi)
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Ingeborg Høvik

Førsteamanuensis kunsthistorie
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777645689
98427847

Bjarne Isaksen

Førstelektor i pedagogikk
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660596
97566133

Lilli Mittner

Postdoc
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Campus Tromsø


Christine Smith-Simonsen

Førsteamanuensis i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Lena Aarekol

Direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)
Ledelse og stab UMAK
Campus Tromsø

Tromsø Museum
+4777645010

Lukic, Dragana

Stipendiat
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Campus Tromsø


Mbachi Ruth Msomphora

Fagansvarlig for tannlegen og tannpleier i odontologi
Natur- og helsefagbiblioteket
Campus Tromsø


Sigfrid Kjeldaas

Forsker
Andre enheter
Campus Tromsø


Hilde Synnøve Blix

Professor i hørelære og musikkdidaktikk
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660532
+47 954 35 508

Losleben, Katrin

Professor
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Campus Tromsø

+4777620871
004740671976

Silje Gaupseth

Daglig leder og førsteamanuensis i polar kulturvitenskap
Polarmuseet
Campus Tromsø

+4777620930

Andreassen, Hege Kristin

Senterleder
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Campus Tromsø


Fjørtoft, Kjersti

Professor
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

+4777645915
77648159619

Jensen, Ellen Marie

Gjesteforsker
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Campus Tromsø