Medlemmer

Rafoss, Kolbjørn

Idrettshøgskolen
Campus Alta


Beldo, Sigurd

Idrettshøgskolen
Campus Alta

+4778450161
91157496

Mikkilä, Saija

Idrettshøgskolen
Campus Alta


Bente Morseth

Førsteamanuensis og assisterende instituttleder
Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

+4777660769
+47 40 23 95 85

Horsch, Alexander

Professor
Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Karin Helene Danielsen

Førstelektor i kroppsøving
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660429
90577311

Laila Arnesdatter Hopstock

Tromsøundersøkelsen
Campus Tromsø

+4777620718
(+47) 90 01 08 11

Kristin Benjaminsen Borch

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Kamilla Rognmo

Førsteamanuensis
Institutt for psykologi
Campus Tromsø

+4777625186
90080681

Christoffersen, Tore

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Lone Jørgensen

Professor
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Svein Arne Pettersen

Forskningsleder
Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

Alfheim stadion
+4777660453
+4793229644

Gunnar Elling Mathisen

Dosent idrett/kroppsøving
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Ingrid Frenning

Førstelektor kroppsøving
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

MV.110 B 318A
+4777660432

Edvard Hamnvik Sagelv

Doktorgradsstipendiat
Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

+4777660236
+4797612520

Pedersen, Sigurd

Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

Alfheim stadion
+4777625269
97764990

Ida Marie Opdal

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Årnes, Anders

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Nils Abel Aars

Stipendiat
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

41 23 91 38

Nordström, Anna Hava

Idrettshøgskolen
Campus Alta


Vårnes, Thilde Kleppe

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Jonas Johansson

Postdoktor
Institutt for samfunnsmedisin
Campus TromsøPaolo Zanaboni
PhD, Forsker, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-NorgeRune Hermansen
PhD-stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin, UiT/Overlege, Finnmarkssykehuset Kirkenes