Matteo Chiesa

Professor / Fornybar energi
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Bostrom, Tobias Kristoffer

Professor / Fornybar energi
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Yngve Birkelund

Professor / Fornybar energi / Senterleder ARC
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Igor Ezau

Professor / Gruppeleder Fornybar energi
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Olukan, Tuza Adeyemi

Postdoktor / Fornybar energi
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Karoline Ingebrigtsen

Stipendiat / Fornybar energi
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Odin Foldvik Eikeland

Stipendiat / Fornybar energi
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Sagaria, Shemin

Stipendiat / Fornybar energi
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Johannes Fjell Hojem

Kommunikasjonsrådgiver / Fornybar energi
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

+4777645350
+47 995 32 170