Ingrid Mann

Professor / Gruppeleder Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Løvhaug, Unni Pia

Professor / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Åshild Fredriksen

Professor / Plasma- og romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

+4777645133
Aurolab: 776 45141

Gustavsson, Björn Johan

Professor / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Patrick Guio

Professor / Space Physics
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Juha Vierinen

Førsteamanuensis / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Spicher, Andres

Førsteamanuensis / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Lakshmi Narayanan Viswanathan

Postdoktor / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Rexer, Theresa

Stipendiat / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Kvammen, Andreas

Forsker / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Huyghebaert, Devin Ray

Forsker / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Dorota Jozwicki

Stipendiat / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Serrano, Alessandra

Stipendiat / Romfysikk
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Campus Tromsø


Eren, Saliha

Stipendiat / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Myrvang, Margaretha

Stipendiat / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Tinna Gunnarsdottir

Stipendat / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Torbjørn Tveito

Stipendiat / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Gupta, Mini

Stipendiat / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Stalder, Oliver

Stipendiat / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Hoppe, Ulf-Peter Jürgen

Professor II / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Asgeir Brekke

Professor emeritus
Institutt for fysikk og teknologi