Medlemmer

Ledere av gruppa er Anne Myrstad og Toril Sverdrup

 

Tilknytta medlemmer

Elin Eriksen Ødegaard
Forskningsleder i BARNkunne
Høgskolen på Vestlandet
Professor II ved UiT
Telefon: 55 58 59 32
E-post: Elin.Eriksen.Odegaard@hvl.no 

                                              

 

Anne Myrstad

Førstelektor i samfunnsfagsdidaktikk, barnehagelærerutdanninga
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Toril Sverdrup

Førstelektor pedagogikk, førskolelærerutdanninga
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Veronica Bergan

Førsteamanuensis i naturfagdidaktikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660466
92292777

Boldermo, Sidsel

Stipendiat pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Dardanou, Maria

Associate professor Early Childhood Teacher Education/Førstelektor, barnehagelærerutdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Eriksen, Evelyn

Doktorgradsstipendiat i pedagogikk/spesialpedagogikk
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4778450237
+4790733399

Helge Habbestad

Assisterende instituttleder - studieleder barnehagelærerutdanningen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660440
90160631

Torbjørn Isaksen

Førstelektor i organisasjon & ledelse/samfunnsfag
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Marte Liset

Universitetslektor i drama og teater
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø


Pesch, Anja Maria

Førsteamanuensis, barnehagelærerutdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Geir Olaf Pettersen

Førstelektor matematikkdidaktikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Betty Steinsvik

Universitetslektor i pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Marit L Sundelin

Stipendiat
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Monica Volden

Universitetslektor matematikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Worum, Kirsten Sivertsen

Førstelektor - Veiledningspedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660481
99167327

Bartnæs, Pernille Elisabeth

Universitetslektor pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø