Johan Aulstad

Professor
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

TEO-H4
+4777646362

Markus Hoel Lie

Professor
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

+4777645293
90629851

Pedersen, Jussi Erik

Førsteamanuensis
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Marius Storvik

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

+4777646585
91829777

Mona Martnes

Stipendiat
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Eidissen, Stig

Juridisk seniorrådgiver
Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

+4777620868
992 64 876

Randi Sigurdsen

Professor / 2. avd. leder
Det juridiske fakultet
Campus Tromsø

TEO-H4 4.503
+4777646355

Elise Johansen

Førsteamanuensis
Norsk senter for havrett
Campus Tromsø


Ingvild Ulrikke Jakobsen

Prodekan forskning
Norsk senter for havrett
Campus Tromsø


Hansen, Kristine Gullhav

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Nilsskog, Petter Meldal

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø


Schøning, Lena

Norsk senter for havrett
Campus Tromsø

+4777625205
91891923

Bakke, Bjørn

Stipendiat
Norsk senter for havrett
Campus Tromsø


Knygh, Aleksander Olén

Det juridiske fakultet
Campus Tromsø