Tordis A Trovik

Professor i forebyggende helse
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644297
909 42 581

Tormod Brenn

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Odland, Jon Øyvind

Professor
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Mari Buck

Seniorrådgiver Seksjon for Internasjonalt Samarbeid
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø


Morten Skandfer

Forsker og prosjektmedarbeider
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

004790123452

Ekaterina Sharashova

Forsker
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø