Tordis A Trovik

Professor i forebyggende helse
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644297
909 42 581

Odd Nilssen

Professor
Institutt for samfunnsmedisin
+4777644817
+47951950041

Tormod Brenn

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Odland, Jon Øyvind

Professor
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Mari Buck

Seniorrådgiver/ Tilrettelegging ansatte med utenlandsk statsborgerskap ved UiT
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø


Morten Skandfer

Forsker og prosjektmedarbeider
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Ekaterina Sharashova

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø