Melberg, Hans Olav

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Jan Abel Olsen

Professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Vinjar Magne Fønnebø

Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Olav Helge Førde

Professor Helsetjenesteforskning
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Georg Høyer

Professor
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Hotvedt, Ragnar

Professor
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Unni Ringberg

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644834
90524082

Mykletun, Arnstein

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø