Medlemmer

Arntzen, Even

Professor allmenn litteraturvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Fredrik Chr. Brøgger

Professor emeritus: amerikansk litteraturvitenskap; økokritikk
Institutt for språk og kultur

Knutsen, Nils Magne

Professor emeritus nordisk litteraturvitenskap
Institutt for språk og kultur

Linda Nesby

Nestleder institutt for språk og kultur/førsteamanuensis nordisk litteratur
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Wærp, Henning Howlid

Professor nordisk litteraturvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777644235
93820102

Schmidt, Michael

Professor tysk litteratur/kultur
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Assosierte medlemmer ved utenlandske institusjoner:

  • Troy Storfjell, Wisconsin
  • Martin Humpál, Praha
  • Hanna Eglinger, München
  • Julia Langhof, Münster
  • Anna Frewer, Münster
  • Jan Leiedecker, Münster
  • Evgenia Tetimova, Sofia
  • Sanda Tomescu, Cluj
  • Diana Latug, Cluj