Karl-Erik Eilertsen

Førsteamanuensis Sjømatvitenskap
Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Ragnar Ludvig Olsen

Professor Dr. Philos, nesteleder Norges fiskerihøgskole
Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Edel O. Elvevoll

Professor Næringsmiddelteknologi
Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

+4777646146
+4799246579

Edvinsen, Guro Kristine

Sjømat
Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Ida-Johanne Jensen

Postdoktor - Sjømatvitenskap
Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

NFH B 506
+4777646721
97 57 37 26

Pauke C. Schots

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Dalheim, Lars

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Bjørvig, Tonje Kristin

Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø

NFH B 504
+4777646935
48127221

Alice Marie Pedersen

Førsteamanuensis II
Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø