Medlemmer

Martin Eisemann

Professor, nestleder
Institutt for psykologi
Campus Tromsø

+4777646279
91762282

Roald A. Øien

Førsteamanuensis - Spesialpedagogikk / Associate Professor - Special Education
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

TEO-H1
+4777644344
93099994

Hans Christian Bones Vangberg

Universitetslektor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Jenssen, Martin Alexander Øien

Universitetslektor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Lizbett Flores-Garcia

PhD-stipendiat
Psykiatrisk helse- og rusklinikk
UNN


Øystein Robertsen

PhD-stipendiat
Arbeids-og miljø-medisinsk avd.
UNN