Medlemmer

Gruppeleder er Annfrid R. Steele

Tove Leming

Dosent
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Bentsen, Birgitte

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Kristin Emilie W Bjørndal

Førsteamanuensis i pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Karin Helene Danielsen

Førstelektor i kroppsøving
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. ILP 5.010
+4777660429
90577311

Ekeland, Torun Granstrøm

Førsteamanuensis
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Alta, Btr. 1-2-3
+4778450185

Håkon Rune Folkenborg

Dosent samfunnsfag
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP-bygget 4.049
+4777660438

Ingrid Frenning

Førstelektor kroppsøving
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Tove Elinor Holmbukt

Førstelektor i engelsk språk og didaktikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Rachel Elise Jakhelln

Professor i pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP-bygget 4.009
+4777660419
+47 93853176

Ingrid K. Jakobsen

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Johannessen, Bjørn-Henrik

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Killie, Kristin

Professor engelsk språk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Larsen, Annelise Brox

Fagdidaktikk engelsk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetsvegen 39 5054
+4777644443

Meløe, Gisken

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Harald Eivind Moe

Universitetslektor kunst og håndverk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Audhild Nedberg

Førstelektor norsk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Olsen, Rigmor

Ph.D-stipendiat i veiledningspedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Kari Doseth Opstad

Førstelektor kunst og håndverk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lisbet Rønningsbakk

Førstelektor pedagogikk PhD
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP Lærerutdanning 4.012
+4777660411

Hilde Sollid

Professor i nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777646175
918 43115

Minjeong Son

Førsteamanuensis i engelsk / Associate Professor of English
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Annfrid Rosøy Steele

Førsteamanuensis
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

MV.110 B 220
+4777660263

Yvonne Sørensen

Førsteamanuensis pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Stølen, Gerd

Dosent pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

TEO-H5
+4777646285

Sæther, Kari-Anne

Programstyreleder GLU 1-7Universitetslektor i norsk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP-bygget 4.056
+4777660463

Odd Arne Thunberg

Førsteamanuensis
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Lærerutdanningsbygget 4078
+4777660435
905 93 400

Vedeler, Gørill Warvik

Faglig leder lektorutdanningen for trinn 8-13
Fakultetsledelsen ved HSL-fak
Campus Tromsø

+4777660670
90070226

Thilde Kleppe Vårnes

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP-bygget 5.002
+4777644671

Noen av disse forskerne har også tilhørighet i andre forskergrupper.