Medlemmer

Anke, Audny Gabriele Wagner

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Helen Egestad

Dosent
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Nina Emaus

Professor i helsefag
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777660762
94137763

Elin Kristin Evensen

Førsteamanuensis IHO/ daglig leder Fit Futures 3, ISM
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777646409
+4795922313

Tove Aminda Hanssen

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Solrunn Hansen

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Larsen, Anette Iren Langås

Førsteamanuensis, Bachelorutdanningen i sykepleie campus Tromsø
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Johnsen, Maren

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Ingvild Hersoug Nedberg

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Nilsen, Ole Andreas

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Norbye, Anja Margrete Davis

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Pettersen, Gunn

Professor i psykisk helsearbeid/ forskningsgruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Toril Beate Røssvoll

Stipendiat
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Anne-Sofie Sand

Førsteamanuensis, studieleder for bachelorprogrammet i sykepleie campus Tromsø
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777660673
+4797161968

Gyrd Thrane

Førsteamanuensis i fysioterapi
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777660615
41630178 (P)

Silje C. Wangberg

Prodekan forskerutdanning og praksis
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Medlemmer fra andre institusjoner:

Mette Kjær

Forskningsleder Finnmarkssykehuset

Anette Krane

Stipendiat / sykepleier, Nordlandssykehuset Bodø 

Kristin Liabø

Senior research fellow, University of Exeter

Henriette Michalsen

Stipendiat / Psykolog, Universitetsykehuset Nord-Norge

Siv Jorunn Storli Olsen

Universitetssykehuset Nord-Norge

Synne Garder Pedersen

Post doc., Universitetssykehuset Nord-Norge

Christoph Schäfer

Stipendiat / Overlege, UNN/OUS

Monica Isabel Stabel

Vernepleier, Universitetssykehuset Nord-Norge

Anne Winther

Post.doc, Universitetssykehuset Nord-Norge