Medlemmer

Pettersen, Gunn

Professor i psykisk helsearbeid/ forskningsgruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Anke, Audny

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Nina Emaus

Professor i helsefag
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777660762
94137763

Silje C. Wangberg

Assisterende Instituttleder
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

+4776966141
93262539

Helen Egestad

Studieleder radiografi/ dosent
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Damsgård, Elin

Førsteam
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777646216
+47 99 03 82 57

Gyrd Thrane

Førsteamanuensis i fysioterapi
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777660615
41630178 (P)

Tove Aminda Hanssen

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Solrunn Hansen

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Bagge, Johan

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sand, Anne-Sofie

Førsteamanuensis, bachelorutdanningen i sykepleie
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777660673
+4797161968

Christoffersen, Tore

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Kassah, Bente Lind

Professor
Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058258

Nilsen, Ole-Andreas

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Maria Bakland

stipendiat
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Linkas, Jonas

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Medlemmer fra andre institusjoner:

Kristin Liabo, University of Exeter

Anne Winther, Post.doc, Universitetssykehuset Nord-Norge

Elin Evensen, Stipendiat, Universitetssykehuset Nord-Norge

Synne Garder Pedersen, Stipendiat, Universitetssykehuset Nord-Norge

Henriette Michalsen, Psykolog / Stipendiat, Universitetsykehuset Nord-Norge

Monica Isabel Stabel, Stipendiat, Universitetssykehuset Nord-Norge

Annett Victoria Stornæs, Stipendiat, Norges Idrettshøgskole